วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Information Technogy in Education

ศึกษาการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานของอินเตอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เวิลด์ไวด์ เว็บ การประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอร์เน็ตในวงการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาและการค้นคว้าทางการศึกษา
ฝึกปฎิบัติสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและฝึกรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาศัยสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเวลาอันสั้น การศึกษาหาข้อมูลและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพียงแต่ปลายนิ้วสัมผัส โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เกิดเป็นชุมชนบนเครือข่ายขึ้น ผู้คนสามารถติดต่อสัมพันธ์กันผ่านจอคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวสารความรู้จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญไปสู่อำนาจและความมั่นคงของประเทศและเป็นกุญแจที่จะไปสู่ข้อมูลข่าวสารความรู้ ก็คือ "การศึกษา"

แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ถ้าย้อนกลับมาดูพัฒนาการทางการศึกษาของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าอาศัยความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล ตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้ระบบนี้ในการจัดการศึกษาซึ่งพบว่า การจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านการสื่อสารทั้งสิ้น กล่าวคือ สมัยแรกที่กิจการไปรษณีย์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง การสอนทางไกลก็จะไปเกี่ยวกับการบริการทางไปรษณีย์คือการเอาสิ่งพิมพ์ในรูปของตำราส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่บ้าน ต่อมาเมื่อวิทยุเข้ามามีบทบาทในการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยทางวิทยุก็เกิดขึ้น และใช้สื่อวิทยุซึ่งเป็นสื่อเสียงในการสอน และก็อาจมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย และเมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมวลชน ก็เกิดมีมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้โทรทัศน์ร่วมกับเอกสาร สิ่งพิมพ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ทำให้การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ รูปแบบของสื่อการศึกษาที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำมาใช้ เช่น มัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส์ยุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ ไฮเปอร์เท็กซ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

THAIRAT TANBUD


<----เป็นคนพระนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นลูกสาวคนโตในครอบครัว

เป็นชาวราศีกุม ธาตุไฟ รักอิสระสูงในระดับหนึ่ง เก็บอาการเก่ง รักเพื่อน ช่างคิด<คิดมาก>(พิมพ์เลื่อยเปื่อย) ตั้งใจจะเรียนภาพพิมพ์ แต่กลับไปจบ ศิลปหัถกรรม ที่โรงเรียนเพาะช่าง (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง)เลือดสีแดง-ดำนะ(ภูมิใจ) จบ ป.ตรี รภ.พระนคร เทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นครูศิลปกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เกือบ 7 ปีแล้วค่ะ

<------เลื้องแพะไว้เป็นเพื่อน 1 ตัว(มี่รูปอยู่ด้านบนด้วยชื่อ "คุณขนุน") มีSHOP.ปั้นงานเล็กๆอยู่ที่บ้าน ถ้าว่างๆก็แวะไปเที่ยวได้นะ ความความฝัน "อยากมีกะตังเยอะๆ"
ไม่ใช่ๆ อยากลับไปอยู่บ้านที่อยุธยา (คิดถึงแม่) และมีSHOP.กิ๊บเก๋ไว้ทำงานอะไรก็ได้ที่เรารัก(อยากทำหลายอย่าง)

สิ่งคิดอยู่เสมอ (คติๆ) "เมื่อฟ้ายังเปลี่ยนสี โลกนี้ยังเปลี่ยนทุกวัน ไม่อาจจะหยุดยั้งคืนวันที่เปลี่ยน-เวียนหมุนไป ชีวิตมีเปลี่ยนแปลง ลำนำยังเหือดแห้งไป คนเราที่เคยรักมากมาย ยังมีไม่แน่นอน "ไม่เห็นใครแน่นนอน" Na na an na

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

..KEANG-KSA-JAN..

พร้อมรึยัง ?

ล่องแก่งกันเลย (ลุย)